dinsdag 15 december 2009

Logicomix


Logicomix - Apostolos K. Doxiades & Christos H. Papadimitriou

ingebracht door Rob

Logicomix is een nieuw soort beeldroman. De spirituele odyssee van filosoof Bertrand Russell is verweven met die van grote denkers als Frege, Hilbert, Gödel en Wittgenstein. Russells ambitieuze doel – het bepalen van onwrikbare logische grondslagen voor de wiskunde – blijft buiten bereik. Toch houdt hij koppig vast aan zijn missie, die hem uiteindelijk bijna tot waanzin drijft.Logicomix is zowel een historisch epos als een verklaring van de grootste ideeën van de wiskunde en moderne filosofie. In een expressieve klare lijn, met een dramatisch verhaal en rijke karakterschetsen, maakt dit boek filosofie en logica toegankelijk voor een breed publiek.

zondag 15 november 2009

Hart der Duisternis


Hart der duisternis - Joseph Conrad

ingebracht door Roeland

Vanaf het vallen van de avond tot in het holst van de nacht vertelt Marlow zijn scheepskameraden het beklemmende verhaal van zijn tocht over de rivier de Kongo. In opdracht van een Belgische handelsmaatschappij vaart hij met een afgeleefde boot naar het hart van Afrika, op zoek naar de mysterieuze verdwenen handelsagent Kurtz. Tijdens zijn reis maakt Marlow kennis met de donkerste krochten van de menselijke geest, gepersonifieerd door de bandeloze en ontspoorde Kurtz, die bij zijn dood het definitieve oordeel over de mensheid velt: 'Afgrijselijk! Zo afgrijselijk!'

Over de auteur
Joseph Conrad (1857-1924) was van oorsprong Pools, maar schreef in het Engels. Hart der duisternis verscheen in 1899 als een driedelig feuilleton in Blackwood's Magazine. Daarnaast schreef hij onder andere Lord Jim, Nostromo en The Secret Agent.

'En hoe ondoordringbaar [de duisternis] ook is, hoe vaag en ongrijpbaar, het is Conrad geweest die haar voelbaar gemaakt heeft. Als hij ons in Hart der duisternis iets verteld heeft, is het dat ze diep in onszelf ligt' - Bas Heijne

donderdag 15 oktober 2009

Begeerte Heeft Ons Aangeraakt


Begeerte heeft ons aangeraakt - Bert Natter

ingebracht door Bart

Bij de vuurwerkramp in Enschede verliest Lucas Hunthgburth zijn beste vriend. Alleen zijn werk als conservator Oude Muziekinstrumenten brengt hem enige verlichting in de jaren van duisternis die daarop volgen. Door een telefoontje van een man die hem een zeldzaam zeventiende-eeuws klavecimbel wil laten zien, belandt de bijna veertigjarige Lucas in een klein Gronings gehucht. Daar trekt een stoet merkwaardige dorpsbewoners aan hem voorbij, bezoekt hij een plattelandskermis, is hij getuige van een bizarre begrafenis en zit hij aan bij een diner dat volledig uit de hand loopt. Maar vooral komt Lucas Hunthgburth in aanraking met een uiterst begaafde en begeerlijke klaveciniste, die de wonderbaarlijkste muziek maakt die hij ooit heeft gehoord. Een verzengende liefde bloeit op.

dinsdag 15 september 2009

Dagboek van Wouter Jacobsz 1572-1579


Dagboek van Wouter Jacobsz 1572-1579 - H. de Kruif (bewerker)

ingebracht door Jos

Toen de Amsterdamse historica I. van Eeghen in 1999, na de voltooiing van haar transcriptie van het dagboek van Wouter Jacobsz, een inleiding hiervoor schreef, vergeleek ze dit werk met het dagboek van Anne Frank. Ze noemde de Tweede Wereldoorlog en het beleg van Amsterdam van 1572 tot 1578 'misschien wel de twee meest dramatische periodes in de geschiedenis van ons land'. Ook H. van Nierop, hooglereaar Nieuwe Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, durfde de vergelijking met Anne Frank aan. Zijn oordeel over de weergave van de oorlog in het dagboek vat hij samen als: 'wat zijn journaal tot een bijzonder document maakt, zijnde indringende details die een uiterst concreet en soms bijna apocalyptisch beeld van een door oorlog geteisterde samenleving oproepen'.
Historisch gezien zijn de jaren doe Wouter Jacobsz beschrijft van groot belang voor Amsterdam. Van een belangrijke handelsstad verviel het tot een havenstad ,ety alleen maar vijandelijke oorlogsschepen op het IJ. Maar toen eenmaal de blokkade op 17 maart 1578 was opgeheven, leek, wat betreft de handel, de situatie weer normaal. H. de Kruif heeft de tekst hertaals en van voetnoten voorzien die aanvullingen of verbeteringen geven vanuit archieven en andere bronnen.

zaterdag 15 augustus 2009

Geopolitiek van Emoties


Geopolitiek van emoties, hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen - Dominique Moïsi

ingebracht door Maarten

'Wij [in Europa] zijn bang voor een invasie van de allerarmsten uit Afrika. We zijn bang te worden opgeblazen door de grootste fanatiekelingen uit de landen van de fundamentalistische islam, zo niet uit eigen land. En we zijn bang dat we worden ingehaald door de meest dynamische landen in Azië. (...) Om de wereld te kunnen verklaren zijn het niet de economische belangen maar de passies of emoties die de doorslag geven.' - Dominique Moïsi, Paleis Europa. Grote denkers over Europa

In 1993 bood Samuel Huntingtons boek Botsende beschavingen een visie op een wereld die verdeeld wordt door culturele verschillen, nationale belangen en politieke ideologieën. Dominique Moïsi laat in Geopolitiek van emoties zien waarom sommige culturen eerder met elkaar in botsing komen dan andere. Moïsi toont op overtuigende wijze aan dat zowel de VS als de Europese landen beheerst worden door angst voor 'de ander' en het verlies van hun nationale identiteit.

Moslims en Arabieren, zo betoogt hij, hebben een cultuur van haat en vernedering gecreëerd door een combinatie van op het verleden gebaseerde wrok, beperkte toegang tot de wereldmarkt en religieuze conflicten (die zowel de thuislanden als de moslims in het westen in hun greep houden). Terwijl het westen en de moslimwereld zich opmaken om de degens te kruisen, bestaat in Azië, dat zich concentreert op een betere toekomst, juist een cultuur van hoop.

Door de drijvende krachten achter onze culturele verschillen in kaart te brengen, biedt Geopolitiek van emoties een beter begrip van de wereld waarin we leven en wellicht zelfs een vreedzame oplossing voor de onwetendheid en verschillen die ons dwarszitten.

vrijdag 15 mei 2009

Fabrieksmeisjes


Fabrieksmeisjes - Leslie T. Chang

ingebracht door Bouke

Chunming en Min hebben hun familie op het platteland achtergelaten om een beter bestaan op te bouwen in de industriestad Dongguan. Schrijfster Leslie T. Chang volgt deze twee jonge vrouwen drie jaar lang tijdens hun pogingen om van de lopende band hogerop te komen. Op meeslepende wijze beschrijft zij hun levens in een wereld waarin vrijwel iedereen jonger is dan dertig jaar en waar je je vrienden kunt verliezen als je je mobiele telefoon kwijtraakt.

Fabrieksmeisjes is een persoonlijk, indringend en ontroerend verhaal van twee jonge vrouwen die het harde migrantenleven aan den lijve ondervinden, maar ook de kansen grijpen die zich voordoen.
Tegelijkertijd schetst het een indrukwekkend beeld van het moderne China en een nog vrijwel onbekende wereld: het leven van Chinese fabrieksarbeiders. Want wie zijn nu eigenlijk die fabrieksarbeiders die door de gevolgen van de financiële crisis op drift zijn geraakt? Chang laat zien dat de arbeidsmigranten die aan de lopende band staan geen willoze slachtoffers zijn die onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken, maar ondernemende jonge mensen die het saaie plattelandsleven achter zich laten en erop uitgaan om hun lot in eigen hand te nemen.

zondag 15 maart 2009

Kikker Gaat Fietsen


Kikker gaat fietsen, of over het leed dat leven heet - Maarten van Buuren

ingebracht door Rob

Het verhaal van een vooraanstaand intellectueel die in een depressie raakte - en daar weer uitkwam.

In een vroeg voorjaar valt Maarten van Buuren - veelgeprezen hoogleraar, vertaler en essayist - ten prooi aan eendepressieve crisis. Bewegen, doen en denken vertragen en komen uiteindelijk tot stilstand. Alle levenslust verdwijnt in een grauwe mist en lost daarin op. Gelukkig weet hij dankzij een combinatie van pillen, praten en fietsen na verloop van tijd weer op te krabbelen.

Van Buuren neemt je als lezer helemaal mee in zijn verhaal, want hij schrijft prachtig en is in staat tot een weldadige zelfironie. Kikker gaat fietsen! is een aangrijpend boek over volksziekte nummer 1 waarin velen zich zullen herkennen.

zondag 15 februari 2009

De Prooi

De Prooi - Jeroen Smit

ingebracht door Roeland

Een jaar geleden hield De Bank op te bestaan. Drie grote buitenlandse banken betaalden de recordprijs van 71 miljard euro en scheurden ABN Amro in stukken. Aandeelhouders en management werden rijk en Nederland verloor de bank die 183 jaar in het hart van onze economie zat. Een bank die zich ontfermde over de ambities van het bedrijfsleven in Nederland en ver daarbuiten.

Waarom verloor het management de greep op de toekomst van ABN Amro? Waarom is de logische fusie met ING niet gelukt? Op basis van meer dan 120 gesprekken met de belangrijkste direct betrokkenen reconstrueert Jeroen Smit (schrijver van het meermaals bekroonde Het drama Ahold) de ondergang van een instituut. Een bank die elk jaar opnieuw miljardenwinsten boekte maar in de kern ernstig ziek was.Vanaf de fusie tussen ABN en Amro in 1990 worstelde ABN Amro met een overmaat aan ambitie, arrogantie en besluiteloosheid. Een sfeer van verdeel en heers verlamde jarenlang de top van de bank. Veel hoofdrolspelers trokken zich gefrustreerd terug op hun eigen belang. Een zwakke, afwezige Raad van Commissarissen verzuimde in te grijpen.Op alle fronten geteisterd door gefrustreerde en muitende managers werd de bank vervolgens belaagd door agressieve aandeelhouders die een snelle koerswinst roken. De bank werd een prooi zonder toekomst en kon zich hier niet tegen verweren.