maandag 15 november 2010

Tati, een kwestie van kijken

Tati, een kwestie van kijken - Ann Meskens

Ingebracht door Bouke

Ann Meskens schrijft over haar passie, de Franse regisseur en acteur Jacques Tati. Tati was een meester in het observeren van mensen, en in de geest van zijn beroemde uitspraak “je veux que le film commence quand vous quittez la salle” wil Ann Meskens dat wij meer gaan kijken zoals Tati dat doet.

woensdag 29 september 2010

Congo


Congo - David van Reybrouck

ingebracht door Rob

Nadat we door Joseph Conrad al eens mee waren genomen naar het Hart der Duisternis, keren we nu terug naar Congo aan de hand van de Vlaamse archeoloog/filosoof/schrijver David van Reybrouck. Het boek is een geschiedenis van Congo van voor de 'ontdekking' door eerste Europeaan (HM Stanley) tot de recente crisis. Het boek is bijzonder omdat het gebaseerd is op vele ooggetuigenverslagen. Van Reybrouck sprak met stokoude missionarissen, Congolezen, en Belgen die soms nog steeds terugverlangen naar het stukje Belgie in donker Afrika.

Op 13 oktober om 19:30 uur a.s. spreekt David van Reybrouck bij Selexys Broese in Utrecht.

donderdag 26 augustus 2010

Adel van de Geest


Adel van de Geest - Rob Riemen

Ingebracht door Roeland

November 1943. Vanuit de staatsgevangenis in Rome schrijft de Italiaans-Joodse uitgever en humanist Leone Ginzburg een brief aan zijn jonge vrouw. Enkele dagen daarvoor is hij door de nazi's gearresteerd vanwege zijn werk voor een verzetskrant. Ginzburg eindigt zijn brief met de oproep 'Wees dapper' - zoals hij zelf in de geest van Socrates probeert te handelen, ondanks de martelingen en de angst om zijn lot. De brief zal zijn laatste blijken te zijn.

Ginzburg heeft zijn strijd tegen het fascisme met de dood moeten bekopen. Zijn leven in dienst van het humanisme en het Europese beschavingsideaal is exemplarisch voor wat Rob Riemen de 'adel van de geest' noemt in dit gelijknamige boek. Aan de hand van meeslepende gesprekken en verhalen neemt Riemen ons mee naar onder anderen Socrates, Spinoza, Nietzsche en Thomas Mann, en houdt hij een hartstochtelijk en overtuigend pleidooi voor klassieke humanistische waarden: de cultivering van de menselijke ziel; de onophoudelijke zoektocht naar waarheid; de moed om zelf wijs te durven zijn.

Adel van de geest, waarvan de vertaalrechten aan twintig landen zijn verkocht en dat alom wordt gewaardeerd als een klein literair meesterwerk, is een onmisbare handleiding voor weldenkende mensen in turbulente tijden, en tegelijkertijd een verheffende wandeling door de wereldliteratuur. Een essentieel boek voor lezers op zoek naar wijsheid, over de grote vragen van nu - die van alle tijden blijken te zijn.

zondag 27 juni 2010

Ilias


Ilias - Homeros (vert Patrick Lateur)

Ingebracht door Bart


De wrok van Achilles, het afscheid van Hektor en Andromache, de dood van Patroklos, het gesprek tussen Priamos en Achilles: het zijn episodes die deel uitmaken van ons collectieve geheugen. De prachtige nieuwe vertaling van Patrick Lateur biedt de lezer de kans opnieuw kennis te maken met de beroemde verhalen uit de Ilias.

De Ilias beschrijft een episode uit het laatste jaar van het beleg van Troje. De Griekse troepen staan er niet goed voor: Achilles, hun grootste held, heeft zich na een twist met Agamemnon teruggetrokken uit de strijd. Wanneer zijn dierbare vriend Patroklos omkomt, sluit hij zich weer aan bij het leger, neemt hij wraak voor de dood van zijn strijdmakker en geeft hij uiteindelijk ook Hektors lijk terug aan zijn vader Priamos. Op de achtergrond van al dit strijdgewoel zijn er natuurlijk de goden, die hun machtsspel op de Olympos maar al te graag verbeeld zien door stervelingen die in Troje gevechten op leven en dood leveren. Een epos vol oorlog en heldenmoed, eerzucht en wraak, vriendschap en liefde.

Over de vertaler
Patrick Lateur (1949) is dichter, vertaler en bloemlezer. Hij vertaalde eerder onder meer werk van Pindaros, Ausonius en Leonardo da Vinci. In 2014 verschijnt zijn vertaling van de Odyssee.

maandag 17 mei 2010

Ademschommel

Ademschommel - Herta Müller

Ingebracht door Maarten

Roemenië, 1945. De Tweede Wereldoorlog is ten einde gekomen en de Duitse bevolking leeft in angst. 'Het was 3 uur 's nachts op 15 januari 1945, toen de patrouille me haalde. De kou was ijzig, het was min 15 graden.' Zo begint een jonge man het verslag van zijn deportatie vanuit zijn basis naar Rusland. Aan de hand van zijn leven vertelt Herta Müller over het lot dat de Duitse bevolking van Siebenbürgen beschoren was. In gesprekken met de dichter Oskar Pastior en andere overlevenden verzamelde ze materiaal, dat ze verwerkte in deze grootse nieuwe roman. Müller slaagt erin de vervolging van de Roemeens-Duitse bevolking onder Stalin in een zeer persoonlijk verhaal onder woorden te brengen.Het verhaal van Hongerengel is ook haar eigen verhaal: Müller behoorde tot de kleine minderheid van Duitstalige Roemenen. Haar moeder werd na de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd naar Rusland.

dinsdag 6 april 2010

Staatsgevangene nr 1


Staatsgevangene nr 1 - Zhao Ziyang

Ingebracht door Jos

Hoe vaak wordt ons een blik gegund achter de schermen van een van de meest gesloten regimes ter wereld? Dit boek beschrijft voor het eerst de machinaties van de machthebbers in China - van binnenuit. Het is het persoonlijke verhaal van premier Zhao Ziyang, de liberaal die in 1989 de massamoord op het Plein van de Hemelse Vrede probeerde tegen te houden, en als dank levenslang kreeg.

Terwijl het Chinese leger honderden studenten en andere demonstranten doodde, werd Zhao onder huisarrest geplaatst in een stil steegje in Beijing. De laatste zestien jaar van zijn leven, tot aan zijn dood in 2005, bracht hij in afzondering door. Af en toe kwam nog een klein bericht over hem naar buiten, maar verder bleef het stil.

Naar nu blijkt, werkte hij al die jaren in het diepste geheim aan zijn memoires. De vele banden die hij insprak werden het land uitgesmokkeld en vormen de basis voor dit boek. Zhao verschaft volstrekt onbekende details over de gewelddadige onderdrukking van de protesten op Tiananmen. Hij beschrijft de intriges en listen die de hoogste machthebbers van China gebruikten om elkaar de loef af te steken. En hij voert een hartstochtelijk pleidooi voor democratisering, wil China langdurige stabiliteit bereiken.

Het China dat Zhao beschrijft is niet een reeds lang verdwenen land. Het is het China van vandaag, waarin de politieke leiders economische vrijheid accepteren, maar zich blijven verzetten tegen politieke hervormingen.

donderdag 11 februari 2010

Passies van het Brein

Passies van het Brein, waarom zondigen zo verleidelijk is - Margriet Sitskoorn

Ingebracht door Bouke

In De passies van het brein beschrijft Margriet Sitskoorn, auteur van de bestseller Het maakbare brein, hoe onze hersenen in combinatie met de omgeving waarin we leven onze passies voeden en ons gedrag sturen.

Waarom we gemotiveerd zijn het een te doen en het andere te laten. Hoe onbewuste processen de belangrijkste dingen in ons leven en dat van de mensen om ons heen bepalen. Waarom we soms kunnen doorzetten om een doel te bereiken, maar soms ook een speelbal van onze lusten zijn.

Onderwerpen als ontrouw, verslaving, jaloezie, de virtuele wereld, obsessies, motivatie en doorzettingsvermogen (en het gebrek daaraan) passeren de revue. Gaandeweg het boek wordt het duidelijk welke mechanismen in onze hersenen op slinkse manieren onze nobele en minder nobele drijfveren in het leven bepalen en of we invloed op deze krachten kunnen uitoefenen.