dinsdag 15 september 2009

Dagboek van Wouter Jacobsz 1572-1579


Dagboek van Wouter Jacobsz 1572-1579 - H. de Kruif (bewerker)

ingebracht door Jos

Toen de Amsterdamse historica I. van Eeghen in 1999, na de voltooiing van haar transcriptie van het dagboek van Wouter Jacobsz, een inleiding hiervoor schreef, vergeleek ze dit werk met het dagboek van Anne Frank. Ze noemde de Tweede Wereldoorlog en het beleg van Amsterdam van 1572 tot 1578 'misschien wel de twee meest dramatische periodes in de geschiedenis van ons land'. Ook H. van Nierop, hooglereaar Nieuwe Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, durfde de vergelijking met Anne Frank aan. Zijn oordeel over de weergave van de oorlog in het dagboek vat hij samen als: 'wat zijn journaal tot een bijzonder document maakt, zijnde indringende details die een uiterst concreet en soms bijna apocalyptisch beeld van een door oorlog geteisterde samenleving oproepen'.
Historisch gezien zijn de jaren doe Wouter Jacobsz beschrijft van groot belang voor Amsterdam. Van een belangrijke handelsstad verviel het tot een havenstad ,ety alleen maar vijandelijke oorlogsschepen op het IJ. Maar toen eenmaal de blokkade op 17 maart 1578 was opgeheven, leek, wat betreft de handel, de situatie weer normaal. H. de Kruif heeft de tekst hertaals en van voetnoten voorzien die aanvullingen of verbeteringen geven vanuit archieven en andere bronnen.