donderdag 30 juni 2011

In de ban van de tegenstander

Hans Keilson - In de ban van de tegenstander

Ingebracht door Rob

Een boek geschreven door psychiater Hans Keilson. Verhuld autobiografische roman over de dubbelzinnig persoonlijke gevoelens van een duits/joodse jongen over een niet nader genoemde grote fascistische leider. Het boek is in 1959 uitgegeven, maar in de vergetelheid geraakt totdat het in 2010 een boek van een geniaal schrijver werd genoemd in de New York Times literary supplement. Hans Keilson was toen 100 jaar oud. Hij heeft kort maar hevig kunnen genieten van zijn hernieuwde roem, en stierf op 31 mei 2011 op 101-jarige leeftijd.

vrijdag 20 mei 2011

Anatomie van een moment

Javier Cercas - Anatomie van een moment

Ingebracht door Roeland


Een minutieuze reconstructie van het voorspel en de gebeurtenis zelf van de mislukte poging tot staatsgreep door luitenant-kolonel Tejero in 1981. Op 23 februari (23F) stormde Tejero het Spaanse parlement binnen om een militaire coup te plegen, maar door kordaat optreden van een aantal sleutelfiguren - waaronder premier Suarez en de leider van de communistische partij Carrillo, alsmede enkele hoge militairen - liep het met een sisser af. Cercas laat zien dat deze uitkomst verre van vanzelfsprekend was en dat het zo kort na de dood van Franco ook heel anders had kunnen aflopen. Cercas (1962) is vooral bekend als schrijver van romans, waaronder het succesvolle Soldados de Salamina. Drie van zijn romans zijn in het Nederlands vertaald.

Het hermetisch zwart

Marguerite Yourcenar - Het hermetisch zwart

Ingebracht door Maarten


De Belgische schrijfster (1903-1987), het eerste vrouwelijke lid van de Academie Francaise, werd vooral bekend door de historische roman 'Herinneringen van Hadrianus'. 'Hermetisch zwart' is haar andere grote historische roman. Hij wil een beeld geven van het geestelijk leven in de 16e eeuw, de tijd van de reformatie en de drempel van de moderne tijd. Drager van de nieuwe geest is de gefingeerde hoofdpersoon Zeno, die de overgang belichaamt van de op de theologie berustende wetenschapsbeoefening naar de exacte wetenschapsbeoefening. Zijn leven speelt zich af in Vlaanderen, waar katholicisme en reformatie elkaar raakten. De intrige is erg simpel en alleen bedoeld om vele bekende figuren uit die tijd en hun gedachtegoed met elkaar in verband te brengen. Een zeer knap, goed geschreven, maar geconcentreerde lezing vereisend boek. Achterin notities van de schrijfster naar aanleiding van het boek. Met een nieuw nawoord van Margot Dijkgraaf.

De keizer aller ziektes

Siddharta Mukherjee - De keizer aller ziektes.


Ingebracht door Bart


De keizer aller ziektes, een biografie van kanker beschrijft de ziekte van de eerste gedocumenteerde gevallen duizenden jaren geleden tot de dag van vandaag en biedt zelfs een blik in de toekomst. Siddhartha Mukherjee, oncoloog, onderzoeker en gelauwerd auteur, onderzoekt kanker met de precisie van een celbioloog, het perspectief van een historicus en de hartstocht van een biograaf. Het resultaat: een indrukwekkend, helder en inzichtelijk relaas van een ziekte waar mensen al meer dan vijfduizend jaar mee leven en aan sterven.

Zo wordt u gelukkig

Kees van Kooten/Billy Collins - Zo wordt u gelukkig

Ingebracht door Jos

Een bundel gedichten van Billy Collins, vertaald en toegelicht door Kees van Kooten. Billy Collins is één van de populairste Amerikaanse dichters, die met schijnbare eenvoud en veel humor, het leven op een prachtige manier beschrijft.